Equity là gì? Những ý nghĩa của Equity – Nghialagi.orgEquity là gì?
Bất cứ một doanh nghiệp nào khi mới đi vào hoạt động đều bắt buộc phải có số vốn nhất định. Và trong doanh nghiệp equity được coi vốn của chủ sở hữu. Đây là phần tài sản được chủ doanh nghiệp và các thành viên, cổ đông của các công ty cổ phần góp vào.

Các chủ sở hữu này sẽ được góp vốn với nhau để bắt đầu quá trình kinh doanh và sản xuất. Từ đây, họ cũng chia sẻ lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay gánh chịu khoản lỗ ấy nếu không có lãi. Ngoài ra, equity là quá trình thực hiện thường xuyên đối với doanh nghiệp. Chỉ trừ khi, doanh nghiệp ấy ngừng hoạt động hoặc phá sản.

@nghialagiorg #nghialagiorg #nghialagi

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 999 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0783982495
Website:
Google site:
About me:
Twitter:
Flickr:
Pinterest:
Flipboard:
Email: nghialagiorg@gmail.com

Nguồn: https://speakforchange.org/

Xem thêm bài viết khác: https://speakforchange.org/tong-hop/


Article Categories:
Tổng Hợp

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *