Giới thiệu VCCI-HCMPhòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

VCCI Chi nhánh TP.HCM hoạt động trên địa bàn TP. HCM và 6 tỉnh thành phía Nam là Bình Dương, Bình Phước, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng. Trong thời gian qua, VCCI đã luôn đồng hành và có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Là một phần không tách rời của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, hơn 3.000 doanh nghiệp hội viên VCCI-HCM hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau đã và đang có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của khu vực nói riêng và của đất nước nói chung.

Nguồn: https://speakforchange.org/

Xem thêm bài viết khác: https://speakforchange.org/du-lich/


Article Categories:
Du Lịch

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *