Hướng dẫn giải Đề thi HSG môn Toán lớp 7 cấp Quận/ HuyệnHướng dẫn giải Đề thi HSG môn Toán lớp 7 cấp Quận/ Huyện – Học Toán Thầy Thích – Tel: 0919.281.916 (Zalo).
Tuyển tập 16 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 7 và Tuyển tập 100 đề thi HSG Toán 7 có đáp án. Liên hệ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu: Thầy Thích – Tel: 0919.281.916 (Zalo)
Xem thêm tại đây:
+)
+)
#Toan7 #Toanlop7 #DethiHSGToan7 #BoiduongHSGToanlop7 #Toanlop7nangcao #Toannangcaolop7 #Daiso7 #Hinhhoc7 #ToanIQ #ToanThayThich

Nguồn: https://speakforchange.org/

Xem thêm bài viết khác: https://speakforchange.org/giao-duc/


Article Categories:
Giáo Dục

Comments

 • Khó vậy thầy ơi

  The Legends June 24, 2020 12:38 am Reply
 • Bài 2 a giải sai rồi thầy ơi
  xy+3x_y=6
  >>x(y+3) _(y+3)=6_3
  >>(x_1)(y+3)=3
  Các cặp (x,y) cần tìm là (2;0);(4;_2);(0;_6);(_2;_4)

  giang tran June 24, 2020 12:38 am Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *