Phát wifi trên win 8Chào mọi người
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho ai chưa biết phát wifi trên win 8
Viết dài dòng nên mình sẽ làm và giải thích sau nhé

Đầu tiên chúng ta chạy cmd với quyền admin

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=AnhCao1612 key=
123412341234
The hosted network mode has been set to allow.
The SSID of the hosted network has been successfully changed.
The user key passphrase of the hosted network has been successfully changed.

Câu lệnh này cho phép chúng ta tạo ra một điểm phát với tên
AnhCao1612 và pass là: 123412341234
netsh wlan start hostednetwork
The hosted network started.

Câu lệnh này cho phép chúng ta phát điểm truy cập để mọi người có thể thấy và truy
cập vào
netsh wlan show hostednetwork

Hosted network settings
———————–
Mode : Allowed
SSID name : “AnhCao1612”
Max number of clients : 100
Authentication : WPA2-Personal
Cipher : CCMP

Hosted network status
———————
Status : Started
BSSID : 52:00:4e:cd:f5:f1
Radio type : 802.11n
Channel : 1
Number of clients : 0

Hiện điểm truy cập đã tạo với các thông số như trên

Cách bạn làm theo như hướng dẫn nhé
Nếu muốn dừng phát chúng ta đánh lệnh
netsh wlan stop hostednetwork
The hosted network stopped.

Muốn hủy điểm truy cập đã tạo chúng ta thực hiện lệnh

netsh wlan set hostednetwork mode=disallow ssid=AnhCao1612 k
ey=123412341234
The hosted network mode has been set to disallow.
The SSID of the hosted network has been successfully changed.
The user key passphrase of the hosted network has been successfully changed.

Như thế các bạn đã tạo ra điểm truy cập cho mình trên win 8 mà không cần phần mềm
ví dụ như connectyfi

And tut
ANHCAO1612

Nguồn: https://speakforchange.org/

Xem thêm bài viết khác: https://speakforchange.org/cong-nghe/


Article Categories:
Công Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *