[TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12] Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI[TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12] Bài 1 SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 -1949)
CÁC BÀI CÓ LIÊN QUAN
Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
BÀI 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991). LIÊN BANG NGA (1991- 2000):

Câu 1. Hội nghị Ianta có sự tham gia của các nước
A. Anh- Pháp- Mĩ.
B. Anh- Mĩ- Liên Xô.
C. Anh- Pháp- Đức.
D. Mĩ- Liên Xô- Trung Quốc.
Câu 2 . Hội nghị Ianta diễn ra từ ngày
A. 14 đến 12-02-1945
B. 02 đến 14-02-1945
C. 02 đến 12-4-1945
D. 12 đến 22-4-1945
Câu 3 . Hội nghị Ianta được họp tại nước
A. Ạnh.
B. Pháp.
C. Thụy Sĩ.
D. Liên Xô.
Câu 4 . Nguyên thủ tham gia Hội nghị Ianta gồm
A. Rudơven, Clêmăngxô, Sớcxin.
B. Aixenhao, Xtalin, Clêmăngxô.
C. Aixenhao, Xtalin, Sớcxin.
D. Sớcxin, Rudơven, Xtalin.
Câu 5 . Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta vùng Đông Âu thuộc ảnh hưởng của nước
A. Mĩ
B. Anh
C. Pháp
D. Liên Xô
Câu 6 . Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là
A. đàm phán, ký kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.
B. các nước thắng trận thỏa thuận việc chia Đức thành 2 nước Đông Đức và Tây Đức.
C. thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
D. Các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe đồng minh vô điều kiện.
Câu 7 . Một trong những cam kết nào sau đây là một trong những điều kiện để Liên Xô tham gia việc chiến tranh chống Nhật
A. Toàn quyền chiếm đóng nước Đức.
B. Khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất do cuộc chiến tranh Nga – Nhật 1904.
C. Vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô.
D. Mĩ và các nước Đồng minh phải ký cam kết không tấn công Liên Xô.
Câu 8 . Vì sao trật tự Ianta được gọi là trật tự hai cực
A. Phân chia thế giới thành hai hệ thống các nước với chế độ xã hội khác nhau.
B. Phân chia thành hai khu vực với sự phát triển kinh tế xã hội khác nhau
C. tạo ra những vùng ảnh hưởng của hai cường quốc Xô – Mĩ tại các khu vực trên thế giới.
D. hình thành các quốc gia đối lập nhau giữa các khu vực.
Câu 9 . Đông Đức và Đông Béclin sau chiến tranh thuộc phạm vi ảnh hưởng của quốc gia nào?
A. Mĩ
B. Liên Xô
C. Anh
D. Pháp
Câu 10 . Từ vĩ tuyến 38 về phía Nam bán đảo Triều Tiên sau chiến tranh do lực lượng nào chiếm đóng
A. Quân đội Liên Xô.
B. Quân đội Trung Quốc.
C. Liên quân Anh – Mĩ.
D. Liên quân Anh- Pháp
Câu 11 . Hội nghị Ian ta có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình quóc tế sau chiến tranh
A. làm nảy sinh những mâu thuẫn mới với các nước đế quốc.
B. đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.
C. trở thành khuân khổ của một trật tự thế giới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945-1947
D. đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc Mĩ
Câu 12 . Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai
A. là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước bại trận.
B. là một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng.
C. là một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.
D. là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa.
Câu 13 . Vấn đề nước Đức được thỏa thuận tại Hội nghị Ianta như thế nào
A. nước Đức phải chấp nhận tình trạng tồn tại hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau.
B. nước Đức phải chấp nhận sự chiếm đóng lâu dài của quân đội đồng minh.
C. nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình.
D. nước Đức sẽ trở thành một quốc gia độc lập thống nhất dân chủ và tập trung.

Nguồn: https://speakforchange.org/

Xem thêm bài viết khác: https://speakforchange.org/giao-duc/


Article Categories:
Giáo Dục

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *